Line QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

078675
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
18
82
178
78119
975
1175
78675

ซองจดหมายซองเอกสาร (Envelope)

ซองจดหมาย/ซองเอกสารโดยทั่วไปมีไว้เพื่อใส่จดหมาย/เอกสารเพื่อส่งต่อให้ผู้อื่น การทำซองจดหมาย/ซองเอกสารมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี  ซองจดหมาย/ซองเอกสารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่ง สามารถบรรจุภาพสินค้า/บริการ หรือคำโฆษณาได้ และสามารถจัดพิมพ์แบบสอดสีทั้งสองข้างของซอง หากออกแบบให้สวยงานดูแปลกตา ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า/บริการนั้น อนึ่งซองจดหมาย/ซองเอกสารมีใช้เป็นประจำ (ไม่ใช่ใช้เพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะการณ์) พึงมีรูปแบบในแนวเดียวกันกับเอกสารอื่น ๆ ขององค์กร เช่น นามบัตร หัวจดหมาย ฯลฯ